welstand

Op 1 januari 2003 is de Woningwet 2003 van kracht geworden.
Deze wetswijziging regelt onder meer een ingrijpende verandering van de welstandszorg. Eén van de hierop betrekking hebbende specifieke eisen is de verplichting voor gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Hierin zal, naast procedurele en organisatorische componenten, een belangrijke plaats worden ingeruimd voor de welstandscriteria, waarvoor de wetgever een object- en gebiedsgerichte aanpak voorstelt.

Het eerste deel van de welstandsnota ‘toetsing gestuurd’, waarin de procedurele en organisatorische aspecten van het welstandstoezicht in Eindhoven zijn beschreven, is door de gemeenteraad vastgesteld op 2 juni 2003. Het tweede deel, dat de objectgerichte criteria behandeld, is door de raad vastgesteld op 19 april 2004.
De gebiedsgerichte criteria zijn daarna gebiedsgewijs toegevoegd en voor onze woonwijk ’t Hool vastgesteld.

lees meer >
1ste deel welstandsnota
2de deel welstandsnota
gebiedsgerichte criteria ‘t Hool