richtlijnen

De Stichting houdt zich bezig met het toezien op de omgeving. Dit betreft zowel beheer, onderhoud en beleid van het gemeenschappelijk groen, als het behoud en de samenhang van de bouwkundige en sociale eenheid van de wijk. Daarvoor zijn er ambitieplannen, landschapsplannen, welstandsnormen en huis en groen richtlijnen opgesteld.

De Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen ’t Hool heeft als ambitie het behoud en het herstel van een kwalitatief hoogwaardige woonwijk betreffende sociale samenhang, architectuur, stedenbouw en landschap.
Bij landschapsplan vindt u een gedetailleerde toelichting op de groenvoorzieningen per groenzone en een overzicht van foto’s en namen van de planten in het openbaar groen. 
Welstandseisen zijn terug te vinden bij welstand in de gemeentelijke welstandsnota’s.
Als bewoner van de wijk vindt u bij huis en groen onder andere de kleurcodes voor het schilderwerk aan uw woning. Ook leest u hoe u goed omgaat met de gemeenschappelijke groenstroken in de wijk en wat hiervoor de bepalingen zijn.