actueel

Bij het nieuws vindt u allerlei actuele berichten uit de wijk.
Wilt u iets delen met de medewijkbewoners of heeft u iets dat u om niet wilt aanbieden of wilt ruilen  (bijvoorbeeld Bruynzeelkasten, betontegels of planten), dan kan dat via het bewoners prikbord. Mail hiervoor uw bericht naar redactie@woonwijkhethool.nl
Wilt u verslagen of mededelingen van de Stichting teruglezen? Bij verslagen vindt u de notulen van jaarvergaderingen en de mededelingenbladen.
Wanneer wordt er weer gesnoeid in de wijk? Alle groenwerkzaamheden zijn te vinden bij de groenplanning.