groenplanning

Algemene onderhoudsplanning van de groenvoorziening 2023, waarbij het beeldbestek leidend is.
(e.e.a. afhankelijk van het weer)

t/m Week 49   5 wekelijks onderhoud : onkruidvrij maken groenstroken en zwerfafval ruimen

Week 24          tevens snoeien bodembedekkers, hagen knippen inclusief bovenkant
Week 34          tevens verwijderen stamschot en opkronen waar noodzakelijk
Week 39          tevens hagen knippen exclusief bovenkant
Week 44          tevens snoeien heesters en snoeien bodembedekkers en bladruimen
Week 49          tevens dunnen bosplantsoen en bladruimen

 

Voor meldingen over groen en graffiti graag contact opnemen met Sierd Loman:
bestuurslid-landschap@woonwijkhethool.nl
 


planning veegactie 't Hool

De maandelijkse maandagochtend veegactie 't Hool wordt verzorgd door de Gemeente Eindhoven in het kader van "Een onkruidvrij hofje, dat wil toch iedereen? We doen het samen."
Alle bewoners van de deelnemende hofjes worden vriendelijk verzocht om hun auto te verzetten en niet op het hofje te parkeren zodat de borstelmachines, de bladblazers en veegmachines overal goed bij kunnen om de hofje onkruidvrij te maken. Het onkruid wordt milieuvriendelijk bestreden met staalborstels. Vervolgens worden het losgekomen onkruid en overig bladafval bij elkaargeblazen en met de veegmachines verwijdered.
Ze beginnen om 07:00 uur.
Signaalborden worden bij de ingang van de hofje geplaatst.
In november en december worden alleen de herfstbladeren verwijderd, alleen dan kunt u wel uw auto op het hofje laten staan.

Voor 2023 zijn de volgende data afgesproken:

Route A - de hofjes aan de buitenkant van de wijk: Luxemburglaan, Reisdorfweg, Bastendorfweg, Mondorfweg, Larochetteweg en Asselbornweg
maandag 1 mei
maandag 12 juni
maandag 7 augustus
maandag 4 september
maandag 30 oktober (alleen herfstbladeren)
mandag 11 december (alleen herfstbladeren)

Route B - de hofjes aan de binnenkant van de wijk: Lenningenhof, Eschweilerhof, Grevenmacherhof, Winselerhof
maandag 8 mei
maandag 19 juni
maandag 14 augustus
maandag 11 september
maandag 6 november (alleen herfstbladeren)
mandag 18 december (alleen herfstbladeren)