groenplanning

Het onderhoud van de groenvoorziening 2024 wordt gedaan volgens het beeldbestek, een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van de toestand van het gemeenschappelijk groen. Er is daarom geen vast schema voor het groen onderhoud. Machinaal snoeien van de hagen zal een week van tevoren op de website worden aangekondigd.

Specifieke problemen en/of meldingen kunnen alleen bij de hovenier terecht komen door contact op te nemen met Sierd Loman:
bestuurslid-landschap@woonwijkhethool.nl
 


planning veegactie 't Hool

De maandelijkse maandagochtend veegactie 't Hool wordt verzorgd door de Gemeente Eindhoven in het kader van "Een onkruidvrij hofje, dat wil toch iedereen? We doen het samen."
Alle bewoners van de deelnemende hofjes worden vriendelijk verzocht om hun auto te verzetten en niet op het hofje te parkeren zodat de borstelmachines, de bladblazers en veegmachines overal goed bij kunnen om de hofje onkruidvrij te maken. Het onkruid wordt milieuvriendelijk bestreden met staalborstels. Vervolgens worden het losgekomen onkruid en overig bladafval bij elkaargeblazen en met de veegmachines verwijdered.
Ze beginnen om 07:00 uur.
Signaalborden worden bij de ingang van de hofje geplaatst.
In november en december worden alleen de herfstbladeren verwijderd, alleen dan kunt u wel uw auto op het hofje laten staan.

Voor 2024 zijn de volgende data afgesproken:

Route A - de hofjes aan de buitenkant van de wijk: Luxemburglaan, Reisdorfweg, Bastendorfweg, Mondorfweg, Larochetteweg en Asselbornweg
maandag 29 april
maandag 10 juni
maandag 5 augustus
maandag 16 september
maandag 28 oktober (alleen herfstbladeren)
mandag 9 december (alleen herfstbladeren)

Route B - de hofjes aan de binnenkant van de wijk: Lenningenhof, Eschweilerhof, Grevenmacherhof, Winselerhof
maandag 6 mei
maandag 17 juni
maandag 12 augustus
maandag 23 september
maandag 4 november (alleen herfstbladeren)
mandag 16 december (alleen herfstbladeren)