organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid landschap (voor meldingen over groen) en algemeen bestuurslid. Daarnaast is er per hofje een hofcoördinator. De hofcoördinator verzorgt de communicatie tussen het bestuur en de bewoners van het hofje en onderhoudt contacten met de gemeentelijke diensten. Ieder jaar in maart is er een jaarvergadering voor de leden van de Stichting. De jaarbijdrage aan de stichting bedraagt € 125,-.
Bij wooncorporaties vindt u de contactgegevens van de verhuurders Woonbedrijf en Wooninc.
Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht van en voor de bewoners van onze buurt. Het is een samenwerkingsverband tussen bewoners en politie om ervoor te zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk een kans krijgen toe te slaan.
Het leefbaarheidsteam ondersteunt werkgroepen en bewoners uit de wijk bij activiteiten, met financiën, vergunningen en verzekeringen. In het leefbaarheidsteam zitten onder andere buurtpreventen, Stichting ’t Hool, de wooncorporaties, WIJeindhoven en Buro Cement.