Middels het mededelingenblad wordt u op de hoogte gehouden wanneer en waar de jaarvergadering plaats zal vinden.