Landschapsplan gemeenschappelijk groen 2004

In de jaarvergadering van 2004 hebben Ank Bleeker en Anneke Nauta, landschapsarchitecten BNT, het ontwerp gepresenteerd voor het onderhoud en de renovatie van de beplantingen van het gemeenschappelijk groen van onze stichting. De aandacht was voor de eerste fase vooral gericht op de 2 m stroken. Ook voor de 7 m stroken zijn door de landschapsarchitect varianten ontwikkeld, die later gedeeltelijk zijn aangepakt. Het advies is om voor de brede stroken geen andere koers te volgen.
Voor locatie van het gemeenschappelijk groen zie bijgevoegde kaart met vaknummers en lijst.

Presentatie Ank Bleeker en Anneke Nauta, landschapsarchitecten BNT, d.d. 2004

Huidige situatie:
• prachtig groene buurt, mooi om te zien;
• het groen is medebepalend voor de waarde van het onroerend goed;
• ook architectuurhistorisch waardevol.

Huidige situatie beplanting:
• situatie in het koopgedeelte veel aantrekkelijker dan rest van de buurt door het groen;
• 2 m stroken: beperkte groeiruimte voor vrije uitgroei, de beplanting is op veel plekken moeilijk in toom te houden;
• beheer in 2 m stroken kan beter (goedkoper, mooiere, minder zwarte grond);
• een aantal plekken ziet er wel goed uit.
Vraag: advies over 2 m stroken, voorstel: herinrichten 2 m stroken.

Gewenst:
• behoud van groene sfeer;
• doorgaan op het oorspronkelijke ontwerp;
• privacy in de tuinen;
• ervaren van de wisseling der seizoenen;
• kleur.

Voorstel om hagen te maken:
• beter haagbeheer dan nu;
• geen hagen van één soort maar ‘mixed hedges’;
• keuze maken voor knippen alleen opzij of opzij en boven (zie beelden/tekeningen).

 

Assortimentskeuze:

Klik op het beeld of de plantennaam om vergrote beelden van het gehele assortiment te zien.

• uitgaan van wat er nu staat om de lijn van het oorspronkleijke plan door te zetten;
• niet alles weghalen vanwege privacy;
• rust in het beeld, dus niet te veel soorten;
• soorten die niet geschikt zijn voor haagbeheer eruit halen en vervangen door 2 à 3 soorten die daarvoor geschikt zijn.

Handhaven:
berberis julianae;
cotoneaster francchetti;
rosa moyesli;
rosa glauca;
spiraea nipponica;
spiraea vanhouttei.

Vervangen:
callicarpa bodinieri giraldii;
symphoricarpos albus var laevigatus;
berberis stenophylla.

Nieuw als wat er elders al staat:
ilex aquifolium;
lonicera tatarica.

Nieuw passend bij wat er staat:
• nieuwe soorten moeten voor een rustig beeld zorgen met niet al te veel afwisseling;
acer campestre;
cotenaster simonsli;
ligustrum vulgare.

 

klik hier voor kaart >
• groenkaart met openbaar en gemeenschappelijk groen
• groenkaart met openbaar en gemeenschappelijk groen en groenstrook nummers

 

Landschapsplan gemeenschappelijk groen 2012

In de jaarvergadering van 2012 geven Ank Bleeker en Anneke Nauta landschapsarchitecten een toelichting op de huidige situatie van het gemeenschappelijke groen en doen voorstellen tot verbetering. Zij hebben een ronde gemaakt door onze woonwijk en concluderen het volgende.

2 meter stroken nu:
• op de meeste plaatsen mooi resultaat;
• hier en daar nog wel gaten.

Voorstel:
• aanvullen met soorten die in 2004 ook gebruikt zijn;
• kritisch kijken naar de coniferen.

7 meter stroken nu en voorstellen:
• op de meeste plaatsen mooi resultaat;
• hier en daar nog wel gaten die aangevuld moeten worden met zowel hoge als lage struiken;
• woekeraars goed in toom houden;
• bijna dode bomen kappen;
• diverse doorgangen beter beheren en gaten na bouwwerkzaamheden beter inplanten.

Doorgangen:
• doorgangen bij voorkeur in combinatie met de buren;
• doorgangen zo smal mogelijk, maximaal 80 cm;
• doorgangen altijd op een plek waar de afstand tot het nabijgelegen pad het kortst te maken is, dus geen lange schuine paden;
• doorgangen verharden met tegels of liever nog met gebakken klinkers; netjes gestraat;
• geen doorgangen vanuit tuinen die liggen aan het grasveld langs het Dalheimpad als er geen pad tussen het gras en de tuinen is.

 

Kaart met openbaar en gemeenschappelijk groen en nummering stroken.

Lijst met gemeenschappelijk groen en nummering stroken.

Het gemeenschappelijk groen ligt verspreid over onze woonwijk en bevindt zich meestal aan de achter- en zijkanten van tuinen en woningen en vormt zo een groene overgang tussen privé en openbare ruimten en omvat 9223 vierkante meter.
De gemeenschappelijke groenstroken liggen als volgt verspreid:

Ettelbruckhof

Breed 5.00 m. 
Breed 2.00 m.

Langs erfgrens zijgevel
Achter de achtererfgrens

Woning nr.2 en 10
Woningen nr.2 t/m 10 even nrs

Lennningenhof

Breed 4.00 m.
Breed 2.00 m. 
Breed 2.00 m.
Breed 2.50 m.
Breed 2.70 m.

Langs zijgevel
Langs erfgrens zijgevel
Achter de achtererfgrens
Voor de voorgevel
Achter de achtergevel

Woning nr.1
Woning nr.31
Woningen nr.1 t/m 57 oneven nrs.
Woningen nr.31 t/m 57 oneven nrs.
Woningen 2 t/m 18 even nrs.

Eschweilerhof

Breed 2.00 m. 
Breed 2.00 m. 
Breed 2.50 m.
Breed 2.70 m.

Achter de achtererfgrens
Langs erfgrens zijgevel
Voor de voorgevel
Achter de achtergevel

Woningen nr.1 t/m 57 oneven nrs
Woning nr.31
Woningen nr.31 t/m 57 oneven nrs.
Woningen nr.2 t/m 18 even nrs.

Winselerhof

Breed 2.00 m.
Breed 2.00 m. 
Breed 2.50 m.
Breed 2.70 m.

Achter de achtererfgrens
Langs erfgrens zijgevel
Voor de voorgevel
Achter de achtergevel

Woningen nr.2 t/m 58 even nrs.
Woning nr.32
Woningen nr.32 t/m 58 even nrs.
Woningen nr.11 t/m 17 oneven nrs.


Grevenmacherhof

Breed 2.00 m.
Breed 2.00 m. 
Breed 2.50 m.
Breed 2.70 m.

Achter de achtererfgrens
Langs erfgrens zijgevel
Voor de voorgevel
Achter de achtergevel

Woningen nr.2 t/m 58 even nrs.
Woning nr.32
Woningen nr.32 t/m 58 even nrs.
Woningen nr.11 t/m 17 oneven nrs.

Clervauxlaan

Breed 6.50 m.
Breed 6.50 m. 
Breed 2.00 m.
Breed 2.70 m.

Langs erfgrens zijgevel
Langs erfgrens zijgevel
Achter de achtererfgrens
Langs erfgrens zijgevel

Woningen nr.2
Woning nr.12
Woningen nr. 1 t/m 63 oneven nrs.
Woningen nr.1 – 17 – 33 - 49

Bastendorfweg

Breed 7.00 m.

Achter de achtererfgrens

Woningen 1 t/m 5 oneven nrs.

Montdorfweg

Breed 7.00 m.

Achter de achtererfgrens

Woningen 1 t/m 5 oneven nrs.

Larochetteweg

Breed 7.00 m.

Achter de achtererfgrens

Woningen 1 t/m 5 oneven nrs.

Asselbornweg

Breed 7.00 m.

Achter de achtererfgrens

Woningen 1 t/m 5 oneven nrs.


Luxemburglaan


Breed 7.00 m.
Breed 12.00 m. 

Achter de achtererfgrens
c.q. voetpad
Langs zijgevel

Woningen 1 t/m 11, 21 t/m 35, 45 t/m 59, 69 t/m 79, 89 t/m 99, 109 t/m 111 oneven nrs.
Woningen 13, 37, 61, 81, 101

 

De 2.50 meter stroken aan de voorzijden van de woningen gelegen aan de:
Lenningenhof nr.31 t/m 57 oneven nrs, Eschweilerhof nr.31 t/m 57 oneven nrs., Winselerhof nr. 32 t/m 58 even nummers Grevenmacherhof nr.32 t/m 58 even nummers worden beplant en onderhouden door de betreffende eigenaren van de woningen en vallen dus buiten het onderhoud door de stichting.

lees meer >
• groenkaart met openbaar en gemeenschappelijk groen
• groenkaart met openbaar en gemeenschappelijk groen en groenstrook nummers

 Lijst met gemeenschappelijk groen en nummering stroken.