Richtlijnen Huis en Groen

Huis

De wijk ’t Hool is door het architectenbureau Van den Broek en Bakema in nauw overleg met en op initiatief van de bewoners in 1961-1972 gerealiseerd. De wijk ’t Hool vormt met de bijzondere stedenbouwkundige opzet, de groenaanpak door Frans J. Fontaine en de architectuur (met maar liefst veertien typen woningen) een onlosmakelijke eenheid. Het is zo uniek dat de wijk behoort tot de geselecteerde wederopbouwwijken in Nederland die bescherming hebben gekregen. Reden voor de gemeente Eindhoven om via speciale gebiedsgerichte welstandscriteria de kwaliteiten in de architectonische verschijningsvorm van de woningen in regels vast te leggen. De "gebiedsgerichte criteria ’t Hool" zijn te vinden onder het kopje welstand.

Samengevat dienen het beeld en de materiaaltoepassing van de woningen gehandhaafd te blijven. De opzet van de sobere architectuur is dat materialen in hun eigen aard naturel getoond mochten worden. Rode bakstenen gevels, betonnen lateien, western red cedar houten kozijnen en boeiboorden, lattenstructuren en houten tuinelementen. De handhaving van het beeld heeft met materiaal en kleur te maken, maar ook met de indeling en breedte van de kozijnen en de hoogte van de boeiboorden.

Indien er gekozen wordt voor vervanging van kozijnen zal er goed gelet moeten worden op dezelfde maatindeling, de kozijnverhoudingen, dezelfde profilering van het hout en de kleur van de nieuwe kozijnen. Let daar goed op, zeker met standaard kunststof kozijnen is dit niet mogelijk. De wijk is immers een eenheid en afwijkingen doen al gauw afbreuk hieraan. Let ook op de eenheid van doorlopende boeiboorden en daktrimhoogten naar uw buren.

Zie voor korte kleuraanduiding de afbeelding.

Kozijnen, boeiboord en houtwerk           Duurzame transparant beits ebben / zwart-bruin
                                                                Sikkens Cetol TGL Satin Plus, kleurnummer 020                   
                                                                of dekkende verf, kleur RAL 8022

Betonnen lateien                                     Bij voorkeur transparant schilderen        
                                                                indien afgeschilderd, zuivere acrylaat façade verf,
                                                                bijvoorbeeld  kleurnummer F2.05.65 (Sikkens kleurenwaaier)

Daktrim aluminium blank                        Bij voorkeur hoogte 40 mm en in overeenstemming met
                                                                de daktrimhoogte van de aangrenzende huizen

Voordeur                                                  Oorspronkelijk oranje, kleur RAL 2011, niet verplicht

Zonnepanelen dienen onder een helling van maximum 20 graden te worden geplaatst.

 

Groen

Naast de woningen zijn ook de gemeenschappelijke groenzones waardevol in de wijk. Ze worden beheerd door de Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen 't Hool. De kaart met openbaar en gemeenschappelijk groen geeft met donkergroen de diverse gemeenschappelijke groenstroken aan. Ze worden onderhouden aan de bovenkant en de publieke zijde. (zie groenplanning.) Aan uw tuinzijde kunt u overhangende takken snoeien. Per groenstrook ligt er een landschapsplan waarin beeld en beheer gedetailleerd zijn omschreven. Zie onder aan de pagina landschapsplan voor een "Lijst met gemeenschappelijk groen en nummering stroken".

De stroken zijn van ons allen en het is niet de bedoeling dat de bewoners enige individuele activiteit in dit groen plegen. De stroken zijn eigendom van de Stichting. Als u aan de achterzijde van uw tuin een uitgang wenst met een pad over de groenzone, zal dit eerst aan het bestuur van de Stichting gevraagd moeten worden. Niet in alle stroken is het toegestaan om een pad te maken. In overleg met de Stichting kan er een pad van maximaal 80 cm breed gemaakt worden, bij voorkeur in combinatie met dat van de buren. Vrijgekomen planten kunnen dan worden hergebruikt.

Voor vragen omtrent groenproblemen graag contact opnemen met het bestuurslid landschap via
bestuurslid-landschap@woonwijkhethool.nl Deze zal zo spoedig mogelijk komen kijken.

 

Klik hier voor PDF Richtlijnen Huis en Groen